Exoplaneter iBog® Exoplaneter retter sig imod stx og htx - fagene astronomi og fysik på niveau C, B og A.

Det får du adgang til

  • Interaktive redskaber
  • 20 videoklip
  • 6 planet-cases
  • 25 opgaver
  • 65 illustrationer
  • 130 sider

Forfattere

  • Torben Arentoft
  • Hans Kjeldsen

Redaktion

  • Torben Benoni

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Til forsiden er der anvendt billeder fra: © NASA/Ames/JPL-Caltech og Colourbox.com.

Om Exoplaneter

ISBN: 978-87-616-5833-3

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2014

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761658333. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017