ISBN: 9788761658333. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018